Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Varför ärver kvinnan hälften så mycket som mannen?

Källa: www.islam.se

Islam avskaffade tidigare seder genom vilka arvet enbart gick till den äldste manlige arvingen. Enligt Koranen ärver kvinnan per automatik från hennes fader, make, son och barnalösa broder. Koranen innehåller vägledning i fråga om uppdelningen av arvet mellan de rättmätiga arvtagarna. De tre verser som övergripande beskriver hur arvet skall fördelas återfinns i sura an-Nisa’ i verserna 11, 12 och 176. I dessa verser inrättar Gud barns, föräldrars och makars rätt till arv utan att lämna detta till människan att själv döma i. Finns inga nära släktingar går arvet till avlägsna. Arvssystemet är perfekt balanserat då det beaktar det större ansvar som somliga familjemedlemmar har i vissa situationer.

I de flesta fall ärver kvinnan en andel hälften så stor som mannens. Så är emellertid inte alltid fallet då kvinnans arv ibland kan bli lika stort eller till och med större än mannens. Men även när mannen får en större del finns en logisk anledning då kvinnan inte har några finansiella förpliktelser gentemot familjen. Även om hon är välbärgad eller har en egen inkomst vilar det ekonomiska ansvaret alltid på mannen. Så länge kvinnan är ogift är det hennes faders, bröders eller någon annan förmyndares skyldighet att förse henne med mat, kläder, medicin och boende. När hon gifter sig är skyldigheten detta mannens eller den vuxne sonens skyldighet. Islam håller därmed mannen som finansiellt ansvarig för att tillgodose familjens behov.

Att arvslotterna inte är lika stora betyder inte att det ena könet har föredragits över det andra. Vad som representeras är istället en rättvis balans mellan de roller som finns i en familj. I de flesta fall sköter kvinnan hushållet och därmed har hon inga finansiella förpliktelser. Trots detta får hon en del av arvet vilken blir hennes egendom som hon kan spara eller använda efter eget tycke. I motsats till detta är mannens arv en del av den egendom som han är skyldig att använda för att försörja barnen och hushållets kvinnor.

Anta att en muslim går bort och lämnar en son och en dotter efter sig. Sonens del av arvet kommer till vissa delar att förbrukas när han ger en brudgåva till frun och försörjer familjen, inklusive hans systrar tills de gifter sig. Ytterligare inkomster måste då tillkomma genom att han arbetar. Hans systers del lämnas dock orörd, eller kan den till och med växa om hon investerar den. När hon gifter sig kommer hon att få en brudgåva från hennes man och hon kommer att försörjas av honom utan att själv ha ett finansiellt ansvar. En man skulle således kunna dra slutsatsen att islam har föredragit kvinnan!

Utöver detta kan en muslim testamentera och därigenom ge en tredjedel av egendomen till någon som annars inte skulle ha fått ärva. Arvet kan vara ett sätt att hjälpa andra släktingar eller nödställda, män som kvinnor. Det går ocksa att avsätta en del av egendomen till välgörenhet.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa