Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tron på änglar

Källa: www.islamreligion.com

I vanliga folkmun, betraktas änglar som goda krafter i naturen, hologram eller illusioner. I väst skildras ibland änglar som feta kerubiska spädbarn eller stiliga unga män eller kvinnor med en gloria ovanför huvudet. I Islam, är de riktiga skapade varelser som så småningom ska lida döden, men som generellt är dolda från våra sinnen.

De är inte gudomliga eller delvis gudomliga, och de är inte Allahs (swt) medarbetare som arbetar i olika distrikt av universum. De är inte heller objekt att dyrka eller be till, eftersom de inte levererar våra böner till Allah (swt). De underkastar sig Allah (swt) och utför Hans befallningar.

I den islamiska världsåskådningen, finns inga fallna änglar: de är inte indelade i "goda" och "onda" änglar. Människan blir inte änglar efter döden. Satan är inte en fallen ängel, utan en av jinn, en skapelse av Allah (swt) parallellt med människor och änglar.

Änglarna skapades av ljus innan människan skapades, och därför representeras de sällan varken grafiskt eller symboliskt i Islamisk konst. I muslimska skrifter beskrivs de i allmänhet som vackra varelser med vingar.

Änglar bildar olika kosmiska hierarkierna och sorteras i den meningen att de är av olika storlek, status och meriter.

Den största av dem är Gabriel. Islams Profet (Frid vare med honom) såg faktiskt honom i hans ursprungliga form. Även de som tar hand om Allahs (swt) tron är bland de största änglarna. De älskar de troende och bönfaller Allah(swt) att förlåta dem deras synder. De bär Allahs(swt) Tron, om vilken profeten Muhammed, (Frid vare med honom)sade:

"Jag har fått tillåtelse att tala om en av Allahs (swt) änglar som bär tronen. Avståndet mellan hans örsnibbar och axlarna motsvarar en sju hundra år lång resa. "(Abu Daud)

De äter inte eller dricker. Änglarna inte bli uttråkade eller trötta på att dyrka Allah (swt):

"De prisar Honom natt och dag utan att mattas (i sin hängivelse)." (Koranen 21:20)

Antalet Änglar
Hur många änglar finns det? Bara Allah (swt) vet. Det välbesökta huset är en himmelsk helgedom över Kaba, den svarta kuben i staden Mecka. Varje dag besöker sjuttio tusen änglar det och lämnar det för att aldrig återvända igen, följt av en annan grupp [1].

Namnen på Änglarna
Muslimer tror på specifika änglar som nämns i Islamiska källor som Jibreel (Gabriel), Mika'eel (Michael), Israfeel, Malik - vakten över Helvetet, och andra. Av dessa är det endast Gabriel och Michael som nämns i Bibeln.

Änglars kapacitet
Änglarna har fått stora krafter av Allah (swt). De kan ta sig olika former. Den muslimska skriften beskriver hur vid tidpunkten för Jesu befruktning, Allah (swt) sände ängeln Gabriel till Maria i form av en man:

"... Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad." (Koranen 19:17)

Änglar besökte också Abraham i mänsklig form. Likaså kom änglar till Lot för att ta honom undan faror i form av vackra, unga män. Gabriel brukade besöka Profeten Mohammad (Frid vare med honom) i olika skepnader. Ibland kunde han finnas i form av en av hans vackra lärjungar, och ibland i form av en öken beduin.

Änglar har förmågan att anta mänsklig form i vissa fall med vanligt folk.

Gabriel är Allahs (swt) himmelska budbärare till mänskligheten. Han skulle förmedla en uppenbarelse från Allah (swt) till hans mänskliga budbärare. Allah (swt) säger:

"Säg (Mohammad): Den som är fiende till Gabriel - som på Allahs befallning låter (uppenbarelsen) sjunka in i ditt hjärta ..." (Koranen 2:97)

Änglars uppgifter
Några änglar har i uppdrag att utföra Allahs (swt) lag i den fysiska världen. Michael ansvarar för regn, att styra det dit Allah (swt) vill. Han har medhjälpare som hjälper honom på befallning av sin herre, de styr vindar och moln, som Allah (swt) vill. En annan är ansvarig för att blåsa i hornet, som kommer att blåsas av Israafeel i början av Domedagen. Andra är ansvariga för att ta själar vid tidpunkten för döden: Dödens ängel och hans assistenter. Allah (swt) säger:

"Säg: Dödens ängel, som satts att vaka över er, skall (en dag) samla in era själar och därefter förs ni åter till er Herre" (Koranen 32:11)

Sedan finns det skyddsänglar som ansvarar för att skydda den troende hela sitt liv, hemma eller på resa, när han sover eller är vaken.

Andra är ansvariga för att skriva ner människans handlingar, goda och onda. Dessa är kända som "ärade skriftlärda."

Två änglar, Munkar och Nakeer, är ansvariga för att testa människor i graven.

Bland dem finns de som vaktar Paradiset och de nitton "vakterna" i Helvetets vars ledare heter "Malik."

Det finns också änglar som ansvarar för att andas in själen i fostret och skriva ner dess arbete, livslängd, handlingar och om de kommer att vara eländiga eller glada.

Vissa änglar är resande, som reser runt i världen i jakt på sammankomster där Allah (swt) är ihågkommen. Det finns också änglar som utgör Allahs (swt) himmelska armé, de står i rader, tröttnar aldrig eller sitter ner, och andra som bugar sig eller står i sujud, och aldrig höjer sina huvuden, alltid dyrkande Allah (swt).

Som vi lär oss från ovan, änglarna är storslagna skapelser av Allah (swt), varierande i antal, roller och förmågor. Allah (swt) är inte i behov av dessa varelser, men med kunskap och tro på dem bidrar man till den vördnad man känner för Allah (swt), för att Han kan skapa som Han vill, för sannerligen det magnifika i Hans skapelse är ett bevis på den Magnifika Skaparen.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa