Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Ändamålet

Översättning: khedir och Abdu
Publicerat av: www.islaam.com

Vi vet att en enda gud existerar och vet att vi är en produkt av hans skapelse. Men ofta vi glömmer att vi skapades för ett specifikt ändamål. Om tio personer bland oss försöker att finna vad vårt ändamål i livet är utan att tänka på uppenbarelse, då skulle vi kanske få tio olika ändamål. Dock om vi tittar i Koranen så finner vi att ändamålet i våra liv är klart beskrivet. Allah den högste säger i Koranen:

"MÄNNISKOR! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er - kanske skall er gudsfruktan [fördjupas]."

(Koranen 2:21)

Och han säger också:

"Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig."

(Koranen 51:56)

Allah den högste säger i Koranen:

"VÄLSIGNAD han som har allt herravälde i Sin hand och vars makt övervinner allt! Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den mäktige, Den som ständigt förlåter."

(Koranen 67:1-2)

Dessa verser nedsändes till oss från Allah med syfte i att informera oss om varför vi finns här på jorden, vad bör vi göra och var vi skall rikta oss mot. Inte för att vara honom till nytta, eller pga. att han behöver vår dyrkan. Tvärtom, det är vi som är i behov av honom. Allah den högste säger i Koranen:

"Människor! Inför Gud är ni de fattiga och Gud är den Rike som är Sig Själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer."

(Koranen 35:15)

Vad menas med "Sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste?" Alfudayl ibn Iyyad sa, "den bästa handlande är den som är mest hängiven och mest lämplig." Han frågades, "hur kan det bli mest hängiven och mest lämplig?", Och han svarade, "för om handling var hängiven men inte lämplig det skulle inte bli accepterad, och om det var lämplig men inte hängiven det skulle inte bli accepterad, hängiven bara till Allah och lämplig i överkommelse med As-sunnah."

Vi skapades för en enda orsak som är att dyrka Allah och sträva efter att vara bäst i handlande. Det är inte bara fråga om hur många goda handlingar vi gör, det handlar också om kvalité. Bör vi ta för givet att våra handlingar är accepterade eller bör vi sträva efter att göra de perfekta och enbart för Allahs skull enligt profetens sunnah (saw). Allah den högste säger i Koranen:

"Säg: skall vi säga er vilka de är som i allt vad de företar sig är de största förlorarna? [det är] de som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett gott och rättskaffens liv."

(Koranen 18:103-104)

Och Allah säger,

"Gud tar inte emot offer av andra än dem som fruktar honom."

(Koranen 5:27)

En lärd sa, "det finns de som tror att universum har skapat sig själv eller kom till existens genom slumpen. Det här framtvingar att människan "har inte mål att uppfylla" därför att han kom till existens utan ett definierat mål! konsekvenserna, en moral eller värdefull system blir meningslös. Som följd är människan bara en responderande "verktyg" för "naturen" som enligt Darwin själv, "agerar slumpmässigt"! Det här sättet av tänkande är mållöst och händer när människan inte inser sin relation till den ende som har skapat liv och död, universum och allting runt omkring människan, allt i perfekt jämvikt."

Vi måste komma ihåg att Allah skapade död och liv, så att vi kan dyrka honom (till exempel lyda Allah den högste i allt som han befaller oss genom profetens tunga, göra allt som Allah tycker om och blir nöjd med från uttalande och handling både inifrån och utifrån), och genomföra dessa på det bästa sättet. Det är vad vår saklighet bör vara. Istället för att motarbeta ändamålet av människans existens och agera för lättförstörbara världsliga intressen, måste vi se till att uppfylla dess fullständighet. Den här dyrkan omfattar all vår handling, vår sömn, våra studier, vårt nyskapande och specifika former av dyrkan beskrivna i Koranen och Sunnah. Vår tid i jorden är kort och vara slav till världsliga tillgångar resulterar i korruption av vår själ, ständiga svårigheter, oro och fattigdom.

Profeten (saw) sa, "Allah säger: Adams son: fyll din tid med dyrkan av mig och jag skall fylla ditt hjärta med rikedom, och upphöra din fattigdom. Men om du inte gör då håller jag dina händer fullt upptagna (exempel med världsliga affärer) och gör inte så att din fattigdom upphör." (At-tirmidhee,hasan hadeeth).

Utöver det, Allah har gett oss val och har inte tvingad oss till våra handlingar. Han säger:

"Låt därför den som vill tro, och låt den förneka tron som vill förneka den."

(Koranen 18:29)

Klart, vi har fått information om vårt ändamål och på vilket sätt vi kan uppnå det. Valet är vårt.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa